Montare Dale de Cauciuc si Pavele
– Instructiuni de Montaj –

Montare Dale de Cauciuc – Pardoseala elastică tip COMINDFLEX este ușor de instalat, fără a necesita apelarea la personal cu înaltă calificare. Plăcile sint ușoare, flexibile, ușor de tăiat și redimensionat, ușor de lipit cu adeziv adecvat.
La punerea în operă a pardoselilor elastice din granule de cauciuc reciclat se execută următoarele operații
a) pregătirea suprafeţei
– se înlătură de pe suprafaţa ce urmează a fi pavată un strat de 5-10 cm de pământ, volumul dizlocuit se va înlocui cu pietriş sau zgură;
– pietrişul se distribuie pe terasament în mod egal şi apoi se netezeşte cu o greblă;
– cu ajutorul unui vibrator cu placă se compactează terasamentul; peste pietrişul compactat se pune un strat de nisip uscat (sort 3-7 mm) de cca. 2-4 cm, numit strat de egalizare, care se nivelează cu grijă;
– pentru a se asigura drenajul apei, suprafaţa pavată va avea o pantă de scurgere de 1% (1 cm diferenţa de nivel pe metru), care să permită evacuarea apelor superficiale; panta se realizează prin introducerea a 2 ţevi în stratul de pietriş compactat, măsurându-se exact diferenţa de nivel, ţevile constituind suport pentru rigla de nivelare;
– ca strat final poate fi aşternut un strat de material geotextil care îndeplineşte mai multe funcţii – de drenare a apelor superficiale, de protecţie a nisipului pozat, de omogenizare a suprafeţei de finisare;

b) Montare Dale de Cauciuc – montarea plăcilor
– montarea plăcilor se face prin simpla aşezare a acestora la configuraţia dorită, cu atenţie la poziţionarea primelor pavimente, deoarece calitatea acestei operaţii se răsfrânge asupra întregii aranjări a elementelor succesive;
– după poziţionare, plăcile se fixează prin bătăi uşoare cu un ciocan de cauciuc;
– pentru a se evita alunecarea pavajului este necesar ca acesta să se încadreze între borduri (de beton sau din granule de cauciuc reciclat);
– plăcile pot fi lipite între ele, aplicând un strat uniform de adeziv pentru cauciuc pe marginile acestora şi îmbinându-le prin presare puternică; tehnologia de aplicare a adezivului este specifică fiecarui tip de adeziv folosit;
– dacă este necesară tăierea plăcilor pentru realizarea unora mai mici, această operaţie se va executa cu orice tip de cuţit sau fierăstrău electric;
– atunci când suprafaţa care urmează să fie pavată este acoperită cu beton, stratul de egalizare se execută din şapa uscată cu grosime de 2-6 cm; este necesar un beton finisat mecanic, uniform, neted, fără fisuri/crapaturi, denivelari, găuri şi fără resturi de ciment sau alte materiale portante, umiditate max. 3,5%;
– plăcile se pot fixa şi prin lipire pe şapă de beton şi între ele, prin aplicarea unui strat uniform de adeziv pentru cauciuc pe şapă şi pe marginile plăcilor şi aşezarea acestora prin presare puternică (se menţionează că trebuie avut în vedere că plăcile se pot dilata sau contracta cu ± 3 mm/m în funcţie de temperatura la care sunt supuse).